Over onze Kring

“Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Brugge-Houtland-Kust-Veurne vzw” is een a-politieke en a-religieuze vereniging die de zelfstandig thuisverpleegkundigen uit de regio groepeert.

De Kring streeft er naar om een nauwere samenwerking met andere disciplines te verwezenlijken, zodat de patiënt thuis in optimale omstandigheden kan worden verzorgd.

De Kring streeft deze samenwerking in multidisciplinair verband na door contacten met externe partners uit het werkveld

Foto William Hugaert
Voorzitter & Penningmeester

William Hugaert

Voorzitter & Penningmeester

Foto Rik Aspeslagh
Ondervoorzitter

Rik Aspeslagh

  • Vertegenwoordiging als diabeteseducator in het LMN Brugge
Foto Luc Haelemeersch
Ondervoorzitter

Luc Haelemeersch

  • Werkgroep “Thuisverpleging” van “het Kartel” (“Het Kartel” is één van de twee vertegenwoordigers in de conventiecommissie van het RIZIV)
  • Werkgroep transmurale zorg Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen
Foto Reginald Cochuyt
Secretaris

Reginald Cochuyt

  • Bestuurslid LMN Brugge
  • Bestuurslid SEL Brugge
Foto Gregory Pollet
Public Relations

Gregory Pollet

  • Bestuurslid Raad van Bestuur Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende
  • Bestuurslid Raad van Bestuur Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
  • Bestuurslid SEL Westhoek-Oostende
  • Werkgroep “Multidisciplinair Overleg Geriatrische Diensten” AZ Damiaan Oostende
Foto Patrick Van Aerde
Bestuurslid

Patrick Van Aerde

  • Bestuurslid LMN Centraal- en Zuid-West Vlaanderen

Met dank aan onze sponsers