Vaste verpleegkundige én referentieverpleegkundige?

Momenteel zijn enkel de referentieverpleegkundigen “diabetes” en “wondzorg” erkend.

Als vaste verpleegkundige kan u de verstrekkingen als referentieverpleegkundige “diabetes” aanrekenen. Er is echter één uitzondering: indien u de verstrekking 'Forfaitair honorarium voor individuele educatie tot zelfzorg van een diabetespatiënt door een referentieverpleegkundige inzake diabetes' (423150) aanrekent, mag u nooit de verstrekking 'Forfaitair honorarium voor de aanwezigheid van een vaste verpleegkundige bij individuele educatie tot zelfzorg' (423172) bij deze patiënt aanrekenen. U kan immers geen verstrekkingen aanrekenen om bij uzelf aanwezig te zijn.

Even zo als referentieverpleegkundige “wondzorg”: u kan de verstrekking “Bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg” (424395) nooit aanrekenen bij een patiënt voor wie u ook de vaste verpleegkundige bent. Het bezoek van een referentieverpleegkundige wordt aangevraagd door de verpleegkundige die de basisverstrekking aanrekent. U kan bij uw eigen patiënt als vaste verpleegkundige niet het bezoek van uzelf als referentieverpleegkundige aanvragen, en u kan evenmin als referentieverpleegkundige toezicht houden op en advies verlenen aan uzelf als vaste verpleegkundige.

(Bron: RIZIV)

Gepubliceerd op 29 april 2016

Met dank aan onze sponsers