Vaccinatie door verpleegkundigen

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block nam het initiatief om het betreffende KB te wijzigen en kreeg hiervoor positief advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde van het RIZIV. De minister hoopt met deze maatregel de vaccinatiegraad bij de bevolking te verhogen. Zo vaccineren verpleegkundigen sinds 1 januari 2016 al kinderen, in aanwezigheid van een arts. Vanaf nu kan dit ook in afwezigheid van een arts. Naar aanloop van het komende griepseizoen hoopt de minister met deze maatregel meer mensen te vaccineren tegen griep.

Verpleegkundigen beslissen nog steeds niet zelf over een vaccinatie; die wordt nog steeds voorgeschreven door een arts. Verpleegkundigen helpen de artsen door de vaccinatie toe te dienen. Daarbij weten ze hoe te handelen in geval van complicaties en welke arts ze kunnen bereiken. Dit vereist van de verpleegkundige die vaccinaties uitvoert een degelijke kennis over het vroegtijdig herkennen van complicaties en welke handelingen moeten gesteld worden in geval (ernstige) complicaties optreden. De verpleegkundige moet dan ook beschikken over de nodige materialen, vereist om op te treden in geval van complicaties.

(Bron: bewerkte nieuwsflash CT Paramedics)

Gepubliceerd op 01 april 2016

Met dank aan onze sponsers