Ledenvergaderingen 2019

De data voor de ledenvergaderingen van 2019 zijn:

* 28 januari (waarbij tevens de Nieuwjaarsreceptie gehouden wordt)

* 1 april (dit is geen grap!)

* 3 juni

* 7 oktober

* 9 december

Voor elke vergadering krijgen de leden nog een uitnodiging per brief toegestuurd. De leden die hun mailadres doorgeven krijgen dezelfde uitnodiging ook per mail.

Alle ledenvergaderingen gaan door in de bovenzaal (zaal "Tia Hellebaut") van het regionaal hoofdkantoor van het Onafhankelijk Ziekenfonds, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.

Het Bestuur probeert een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te brengen doorheen het jaar. Om onze leden in staat te stellen de bijscholingspremie van het RIZIV aan te vragen gaat een minimumaantal uren van het totaal van de bijscholingen/Ledenvergaderingen over organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de thuisverpleging, en over wet- en regelgeving met betrekking tot de thuisverpleging.

Het staat de leden vrij zelf onderwerpen voor bijscholingen of ledenvergaderingen voor te stellen aan het Bestuur. Dit kan per post, per mail, telefonisch of mondeling ter gelegenheid van elke ledenvergadering. Enkele weken voor de ledenvergadering komt het bestuur samen. Indien u bepaalde onderwerpen naar voor wenst te brengen, of het bestuur persoonlijk wenst te spreken, mag u steeds contact opnemen met één van de bestuursleden.

Wij danken onze sponsor voor zijn bereidwilligheid om bij elke ledenvergadering één van hun vergaderzalen ter beschikking te stellen.

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Met dank aan onze sponsers