Ledenvergaderingen 2018

In 2018 gaan de Ledenvergaderingen van de Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Brugge-Houtland-Kust vzw door op onderstaande data:

  • Maandag 29 januari (tevens Nieuwjaarsreceptie van de Kring, met een hapje en een drankje)
  • Maandag 19 maart
  • Maandag 28 mei
  • Maandag 10 september
  • Maandag 17 december

Voor elke vergadering krijgen de leden nog een uitnodiging per brief toegestuurd. De leden die hun mailadres doorgeven krijgen dezelfde uitnodiging ook per mail.

Alle ledenvergaderingen gaan door in de bovenzaal (zaal "Tia Hellebaut") van het regionaal hoofdkantoor van het Onafhankelijk Ziekenfonds, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.

Het Bestuur probeert een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te brengen doorheen het jaar. Om onze leden in staat te stellen de bijscholingspremie van het RIZIV aan te vragen gaat een minimumaantal uren van het totaal van de bijscholingen/Ledenvergaderingen over organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de thuisverpleging, en over wet- en regelgeving met betrekking tot de thuisverpleging.

Het staat de leden vrij zelf onderwerpen voor bijscholingen of ledenvergaderingen voor te stellen aan het Bestuur. Dit kan per post, per mail, telefonisch of mondeling ter gelegenheid van elke ledenvergadering.

Wij danken onze sponsor voor zijn bereidwilligheid om bij elke ledenvergadering één van hun vergaderzalen ter beschikking te stellen.

Gepubliceerd op 07 januari 2018

Met dank aan onze sponsers