Deloyale concurrentie in de thuisverpleging

We spreken van "oneerlijke of deloyale concurrentie" als een verkoper van een goed of dienst in zijn of haar handelen de beroepsbelangen van andere verkopers van een zelfde goed of dienst benadeeld. Dit kan in de praktijk op verschillende manieren, maar telkens is er één rode draad: door het handelen (of nalaten te handelen) op een oneigenlijke wijze de praktijk en activiteiten uitbreiden ten koste van collega's, door rechtstreekse en onrechtmatige toegang tot dezelfde doelgroep te maken voor zichzelf en deze voor medeleveranciers van dezelfde dienst of hetzelfde goed te verhinderen of te beperken.

Het is duidelijk dat hierbij geen sprake meer is van een open opstelling tegenover zijn of haar collega's: "alles voor mij, en niets voor een ander". Het gebeurt wel meer dat hier andere beroepsbeoefenaars bij betrokken worden, zodat de praktijk op een georganiseerde wijze in stand gehouden wordt - niet zelden omdat anderen uit het in stand houden van deze praktijk persoonlijk profijt halen.

Ook in onze werkingsregio kregen meerdere verpleegkundigen - leden van onze Regionale Kring- al te maken met deze vorm van oneerlijke concurrentie. Deze werd meermaals aangekaart met verantwoordelijken van de betrokken ziekenhuizen en diensten, maar de praktijk leerde ons dat de verantwoordelijken in meerdere instellingen er niet altijd van op de hoogte zijn dat deze praktijken zich binnen hun muren regelmatig voordoen, en het leerde ons ook dat verantwoordelijken in instellingen hiervan niet allemaal een prioritair onderwerp maakten.

Het volledige artikel van de VBZV vzw leest u hier: https://vbzv.be/content/de-zelfstandige-thuisverpleegkundigen-klagen-deloyale-concurrentie-aan. Indien u zelf vragen hebt of concrete situaties uit uw eigen praktijk bekend wil maken bent u bij de Regionale Kring aan het juiste adres (zie "Contact").

Gepubliceerd op 01 juli 2016

Met dank aan onze sponsers