Lid worden

Lid worden van de Regionale Kring kan snel en eenvoudig, in enkele stappen. Vul onderstaande velden volledig in, en druk op 'Nu verzenden'. Uw gegevens worden automatisch en onmiddellijk doorgestuurd naar het Bestuur. Vergeet niet om onderaan uw werkregio te vermelden voor u de gegevens verstuurt.

Als Kring streven we ernaar om jullie jaarlijks een viertal kwaliteitsvolle bijscholingen aan te bieden. Wegens Corona konden we in het werkingsjaar 2021 slechts in beperkte mate activiteiten laten doorgaan. Hopelijk slagen we er in 2022 in om deze fysiek te kunnen laten doorgaan. Graag wijzen we op het belang van het volgen van bijscholingen inzake de recent gelanceerde kwaliteitswet. Bij het volgen van onze bijscholingen krijgen jullie telkens een erkend bijscholingsattest waarvan de uren geldig zijn i.v.m.  aanvraag bijscholingspremie van het RIZIV.

Bij deze doen we ook een warme oproep naar voorstellen als jullie één of ander onderwerp graag toegelicht zien.

M.b.t. het lidgeld voor 2022 voorzien wij 2 formules:

Of u betaalt 65 euro lidgeld: dit omvat het lidgeld van onze Kring en het lidmaatschap van de nieuwe Beroepsvereniging "Onze Thuisverpleging".

Of u betaalt 40 euro lidgeld voor onze Kring.

Aansluitend op het versturen van uw identificatiegegevens schrijft u dan ook 65/40 EURO over op rekeningnummer BE51 0011 9632 6662 (BIC: GEBABEBB). Zo is uw lidmaatschap geldig gemaakt. Het Bestuur contacteert u dan van zodra uw storting ontvangen is.

We willen er uw aandacht op vestigen dat een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december, ongeacht wanneer u aansluit tijdens het werkingsjaar.

Wij respecteren uw privacy: uw gegevens worden met de nodige discretie behandeld en niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Van de doorgestuurde gegevens worden enkel uw naam, voornaam, telefoon- en/of gsm-nummer en werkregio op de website vermeld. Indien u niet wil vermeld worden op de website volstaat het om, naast de werkregio, te vermelden “Gegevens niet publiceren op de website”.

 

Nu voor slechts

50 euro

bijdrage per jaar

  • De Kring is 1 centraal aanspreekpunt
  • Door connecties te leggen zorg je voor een betere samenwerking
  • Toegang tot bijscholingen
  • Verwerken van medisch afval
  • ....
Geef de verschillende gemeentes op waar je actief bent (postcode + gemeente).
De velden met * zijn verplicht

Met dank aan onze sponsers